OBSERVATIONS OF PLANET JUPITER 2007+
Garraf Astronomical Observatory
& Canyelles Observatory

OBSERVATIONS 2007+ J.A.SOLDEVILLA
IN ALPO-JAPAN

OBSERVATIONS OF J.A.SOLDEVILLA (2007+)

Arranged in order to Epoch, UT, with Central Meridian Longitudes for Systems I & II

Table compiled by T.Tobal (2016)

 

WORKS IN PROCESS:

TABLE OF LATITUDES OF NORTHERN BELTS 1975-2017

(Tobal & Soldevilla 2016)

 

1. Introducció

Iniciem un nou programa elemental del seguiment de Júpiter amb l'objectiu de familiaritzar-nos amb l'estructura i diàmica atmosfèrica. El seguiment i evolució dels detalls visibles permet calcular els períodes de rotació (Sistemes I i II) i comprovar en directe la complexitat de la capa gasosa del planeta gegant. Al llarg dels propers mesos Júpiter estarà en excel·lents condicions d'observació. No solament el disc és motiu d'interés, també ho són els seus satèl·lits i els fenomens que produeixen (ocultacions, trànsits, conjuncions...). Anirem publicant les efemèrides i les previsions dels principals events. Aquest programa s'inscriud dins la sèrie de proposte similars que hem anat desenvolupant al llarg dels anys a l'OAG; Planetes Remots, Satèl·lits de Saturn, Libracions Lunars, entre d'altres. Les imatges amb suficient qualitat s'enviaran als grups de recerca internacionals especialitzats.

2. Referències

Manual clàssic B.M.Peek 1958: / Instruccions generals AAS / Efemèrides: ASTRORED / SURASTRONÓMICO / Satèl·lits: ASTROSURF / JUPOS TEAM / JUPOS TUTORIAL / JUPOS TUTORIAL 2

3. Nomenclatura

JUP

 

 

Imatge de Júpìter obtinguda per J.A.Soldevilla (Canyelles, Barcelona) el 20121208 sobre la que s'han superposat la nomenclatura normalment acceptada internacionalment.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Updated, June 2017